Dziś jest:


menu
Strona główna
Ocena semestr
 Galeria zdjęć
 Linki
 Konspekty
 Sprawdziany
 Logopedia
 Scenariusze

licznik odwiedzin


 


Wyszukiwarka Google  

Sprawdziany

MATEMATYKA


ZADANIA Z TREŚCIĄ – KLASA I


Zadanie 1

Ogrodnik  posadził  13 krokusów  i  5  tulipanów.

Ile………………………………………………..?

Odpowiedz: ……………………………………….

Zadanie 2

Ogrodnik  posadził  18  wiosennych  kwiatów,

5 tulipanów  a  resztę  krokusów.

Ile………………………………………………?

Odpowiedz: ……………………………………..

Zadanie 3

Ogrodnik  posadził  18  wiosennych kwiatów,

13  krokusów  a resztę  tulipanów.

Ile ………………………………………….?

Odpowiedz : ……………………………………….

Zadanie 4

W ogródku  zakwitło  13 krokusów i 5  tulipanów.

Alek  zerwał  5  kwiatów.

Ile  ………………………………………………?

Odpowiedz : …………………………………….


ZADANIA Z TREŚCIĄ – KLASA III


Zadanie 1

Podkreśl właściwe pytanie i rozwiąż zadanie.

Na szkolną wycieczkę pojechało 17 uczniów z klasy IIIa i 22 uczniów

Z klasy IIIb.

Ile dziewczynek pojechało na wycieczkę?

Ilu wszystkich uczniów pojechało na wycieczkę?

 ………………………………………..

Odp.: ……………………………………...............................................

Zadanie 2

Jurek i Kazik zbierają liście. Jurek zebrał 27 liści, a Kazik o 9 liści mniej.

Ile liści zebrał Kazik ? …………………………………………………

Odp. ……………………………………………………………………

Ile liści zebrali razem ?  ………………………………………………..

Odp. ……………………………………………………………………

Zadanie 3

Na parkingu stało 46 samochodów osobowych i 24 ciężarówki.

O ile więcej stoi na parkingu samochodów osobowych ?

……………………………………………….

Odp. ……………………………………………………………………

Zadanie 4

W zawodach pływackich wzięło udział 16 dziewcząt i o 9 chłopców mniej.

Ilu uczestników brało udział w zawodach pływackich ?

…………………………………………………….

Odp.…………………………………………………………………….

Zadanie 5

W autobusie jechało 56 pasażerów. Na przystanku wysiadło

34 pasażerów.

Ile …………………………………………………………………

Odp. …………………………………………………………………

Zadanie 6

W księgarni jest 26 książek historycznych i 9 przyrodniczych.

O ile ……………………………………………………………………

                ………………………………………………….

O ile ……………………………………………………………………

                 …………………………………………………

Ile ………………………………………………………………………

                ………………………………………………….

Odp. ……………………………………………………………………


ZADANIA Z TREŚCIĄ – KLASA III

- Mnożenie i dzielenie w zakresie 100


1. Mama smażyła naleśniki. Ułożyła je na trzech talerzach po 8 na każdym.

Ile naleśników usmażyła mama? …………………………

Odp.: …………………………………………………………………..

2. Tomek kupił 5 batonów po 4 zł za każdy i czekoladę za 3 zł.

Ile zapłacił?  …………………………………….

Odp.: ………………………………………………………………….

3. Za 6 długopisów zapłacono 42 zł.

Ile kosztuje jeden długopis?

………………………………………

Odp.: …………………………………………………………….

4. Dzieci grały w karty do ćwiczenia tabliczki mnożenia.

Rozdano 54 karty pomiędzy 6 dzieci.

Ile kart powinno otrzymać każde dziecko?

……………………............................................................

Odp.: ………………………………………………………………….

5. Kwiaciarka zrobiła 7 bukietów .

W każdym bukiecie było5 róż czerwonych i 2 róże żółte.

Ile kwiatów potrzebowała kwiaciarka do zrobienia bukietów?

 ………………………………………………..

Odp.: ……………………………………………………………………

6. Na parkingu stoi 15 fiatów i 3 razy mniej opli.

Ile opli stoi na parkingu?

 …………………………………………………

Odp.: ………………………………………………………………..

7. Do paśnika przyszło 9 saren i 4 razy więcej zajęcy.

Ile zwierząt przyszło do paśnika?

 ………………………………………………….

Odp. ……………………………………………………………..

8. Ułóż zadanie z treścią do działania: 7*8 =        lub   64:8 =


OBLICZANIE OBWODÓW FIGUR


1. Zmierz długości boków każdej figury. Oblicz obwód każdej figury.

Obwód kwadratu:                  obwód trójkąta:              obwód prostokąta:

…………………                   …………………           …………………

2. W trójkącie wszystkie boki są jednakowej długości.

Obwód trójkąta jest równy 24 m. Jaka jest długość boków tego trójkąta

…………………………………..

Odp.: ……………………………………………………………………

3. Jeden bok prostokąta jest równy 4 cm .

Drugi bok tego prostokąta jest 3 razy dłuższy.

Oblicz obwód tego prostokąta.

…………………………………………………………………………….

4. Ania wyszyła fokę na płótnie w kształcie kwadratu.

Brzegi chce obszyć tasiemką. Bok płótna ma 15cm długości.

Jakiej długości tasiemkę musi kupić?  ………………………..

Odp.: ……………………………………………………………………

5. W trójkącie jeden bok ma 12 cm, drugi jest dwa razy

dłuższy, a trzeci jest o 8 cm krótszy od drugiego.

Oblicz obwód tego trójkąta.

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………..

6. Pokój w mieszkaniu babci ma 3 m długości i 2,5 m szerokości.

Czy zmieści się do tego pokoju kwadratowy dywan o obwodzie 8 m.?……………….

Odp.:  …………………………………………………………………….

7. Obwód pewnej figury wynosi 20 cm.

Jaka to może być figura? Narysuj ją i oznacz długości jej boków.


ŚRODOWISKO


SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z EDUKACJI ŚRODOWISKOWEJ W KLASIE III


1. Oznacz kierunki świata:

  

2. Wpisz nazwy państw sąsiadujących z Polską.

Wschód ………………………………………………………………

Zachód ………………………………………………………………

Południe ……………………………………………………………..

Północ ……………………………………………………………….

3. Uzupełnij zdania.

Naszą ojczyzną jest …………………..……….. .

Stolicą kraju jest.........................................

Nasze symbole narodowe to:……………………….................  

……………………………………………………………

Mieszkam w ………………… .To …………, które leży w województwie

……………………, w …………………………. części Polski.

Wymień 5 zasad przechodzenia przez jezdnię.

1. ………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………

4. …………………………………………………………………

5. ………………………………………………………………..

        5. Napisz, jak dzielimy znaki drogowe i narysuj po jednym znaku

            z każdego rodzaju.

            a) znaki ……………….. 

            b) znaki …………………

            c) znaki …………………. 

            d) znaki …………………

            6. Napisz kilka zdań na temat:

,,Jak powinni zachować się piesi i kierowcy w trudnych warunkach na drodze.”

…………………………………………………………………………..............

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………


Sprawdzian wiadomości z edukacji środowiskowej – dział programowy ,,W lesie”


1. Wymień rodzaje lasów występujących w Polsce.

a) ………………………………….

b)……………………………….....

c)……………………………………

2. Połącz linią nazwy warstw lasu z nazwami występującej w nich roślinności.

Runo leśne                           drzewa

Podszyt                               mchy, paprocie, grzyby, jagody

Wysokie drzewa                   krzewy, młode drzewa

3. Napisz po 3 nazwy drzew i krzewów rosnących w lasach.

Drzewa  liściaste

Drzewa  iglaste

Krzewy

1………………….

2………………….

3………………….

1……………………

2……………………

3…………………….

1………………….

2………………….

3………………...

4. Napisz po 3 nazwy zwierząt żyjących w lasach.

Owady

Ptaki

Ssaki

1…………………..

2………………….

3…………………..

1………………..

2………………..

3…………………..

1…………………….

2……………………

3…………………….

5. Wymienione zwierzęta wpisz w odpowiednie miejsce w tabeli:

Żubr, dzik, wilk, lis, sarna, jeleń, jastrząb, borsuk, niedźwiedź.

Roślinożerne

Mięsożerne

Wszystkożerne

1………………….

2………………….

3…………………..

1……………………

2……………………

3……………………

1……...…………

2…………………

3…………...……

6. Uzupełnij zdania.

Organizmami cudzożywnymi są ………………….., które………………

…….......... . Organizmami samożywnymi są ………........................,

które …………………………………………………………………. .

7. Podaj przykład łańcucha pokarmowego, złożonego z co najmniej 3 elementów.

.......................................................................................... 

8. Napisz po 3 nazwy grzybów :

a) jadalnych ……………………………………………………………..

b) trujących …………………………………………………………….

9. Napisz, co to jest ściółka i co z niej powstaje.

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….


Sprawdzian wiadomości z edukacji środowiskowej – dział programowy  ,,W polu”.


1. Napisz  nazwy roślin uprawianych na polach.

 

Rośliny zbożowe

Rośliny okopowe

Rośliny oleiste

Rośliny włókniste

1………………

2……………….

3……………….

1……………..

2………………

3……………….

1………………

2………………

3………………

1……………….

2……………….

 

2. Nazwij kwiatostany roślin zbożowych.

Żyto ma …………….. . U owsa jest ………….. . Kukurydza ma ……………… .

3. Uzupełnij zdania.

Zboża jare: ………….., …………………., ……………………. wysiewane

są …………….. . Zboża …………… wysiewane są …………… .

W Polsce najczęściej uprawianą rośliną okopową jest ……………… .

Jadalną częścią tej rośliny są ………………… .

4. Napisz jakie korzyści mamy z uprawy roślin włóknistych.

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

5. Napisz jakie korzyści mamy z uprawy roślin oleistych.

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

6. Z jakich maszyn i narzędzi korzystają rolnicy?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

7.Jakie prace wykonują rolnicy aby uzyskać wysokie plony?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

8. Uzupełnij zdania.

Chwasty zabierają roślinom ………….., ……………,……………… .  

Są one …………………………….. pól, ale niektóre z nich mają

właściwości ………………………….. .


Sprawdzian wiadomości z edukacji środowiskowej w klasie III


1. Uzupełnij zdania.

Najdłuższą rzeką w Polsce jest …………… . Wypływa spod  …………

………. i wpada do ………………….. .Główne dopływy tej rzeki to:

……………. , …………….. , ……………………… .Rzeka ta przepływa

przez miasta: …………… , ………………., ………………… .

2. Wyjaśnij pojęcia:

a) źródło to ………………………………………………………………

b) koryto to……………………………………………………………….

c) ujście to ………………………………………………………………

d) dopływy to ……………………………………………………………

3. Napisz w jakich stanach skupienia występuje woda.

a) w stanie ………………… jako …………………………….

b) w stanie ………………….. jako ……………………….....

c) w stanie …………………….jako ……………………………..

4. Uzupełnij tabelkę.

Zbiorniki wodne naturalne Zbiorniki wodne sztuczne
1 ……………………………….

2. ………………………………

3. ……………………………....

1. ……………………………….

2. ………………………………

3. ……………………………....

5. Uzupełnij tabelkę.

Zwierzęta wodne lub żyjące przy wodzie Rośliny wodne lub rosnące w pobliżu wody Zwierzęta morskie
1. ……………………

2……………………

3. ……………………

1. ……………………

2. ……………………

3. ……………………

1. ……………………

2. ……………………

3. ……………………

6. Napisz, jakie korzyści czerpiemy z wód.

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………


ROCZNY TEST BADANIA KOMPETENCJI DLA KLASY II


1. Przeczytaj tekst.

Krzyś i Ania spędzą wakacje na wsi u babci Małgorzaty i dziadka Józefa. Duży drewniany dom dziadków stoi w ogrodzie. Ogrodem zajmuje się babcia. Hoduje tam kwiaty i uprawia różne warzywa. Za ogrodem znajduje się sad. Rosną w nim czereśnie, śliwy, grusze i jabłonie. Sadem zajmuje się dziadek.

Odpowiedz na pytania dotyczące tekstu.

Gdzie dzieci spędzą wakacje?

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Gdzie stoi dom dziadków?

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

Kto zajmuje się ogrodem?

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

Co rośnie w sadzie?

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

2. Wpisz do tabelki wyrazy: dziadek, wesoły, gruba, śpiewa, pies, skacze, ładne, torba, rysuje.

     rzeczownik    czasownik      przymiotnik
 

1………………….

 

2………………….

 

3……………………

 

 

 

1…………………..

 

2………………….

 

3………………….

 

1……………………

 

2…………………..

 

3……………………

3. Uzupełnij wyrazy.

pi…kna,      p….ygoda,      dró…ka,              k….ewy,           j…ż,

kt…ry,        g….ądki,         g…ra,            k…ra,         m…dry.

4. Uporządkuj wyrazy w kolejności alfabetycznej.

słoń, koń, arbuz, myszka, wędka, cebula.

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

5. Określ rodzaj rzeczowników.

pióro –     rodzaj …………………….

ołówek -  rodzaj ……………………

gumka -   rodzaj …………………….

6. Wykonaj poniższe polecenia

a) Utwórz liczbę mnogą.

dom  -  ………………….

dziewczynka - ……………………..

b) Utwórz liczbę pojedynczą.

kwiatki - ………………..

książki - ………………….

7. Podkreśl nazwy ptaków, które odlatują jesienią do ciepłych krajów.

jaskółki, wróble, bociany, gołębie.

8. Wymień po 3 ptaki i ssaki hodowlane.

Ssaki hodowlane ………………………………………………………

Ptaki hodowlane ……………………………………………………….

9. Wymień po 2 nazwy drzew i krzewów owocowych.

Drzewa owocowe: ………………………………………

Krzewy owocowe: ……………………………………...

10. Oblicz dowolnym sposobem.

42 + 7 =                                                   49 – 13 =

58 + 24 =                                                 75 – 27 = 

36 + 25 =                                                 63 – 8 =

11. Oblicz.

4 · 8 = …..                                                      27 : 9 = …..

5 · 6 = …..                                                      35: 5 = ….

7 · 3 = …..                                                      21 : 7 =…

12. Oblicz.

72 – (27 + 13 ) = ……………………………………………………

3 · ( 3 + 4 ) = ………………………………………………………..

54 + 6 · 4 = ………………………………………………………..

32 : 4 – 6 = …………………………………………………………

13. Rozwiąż zadanie .

Na czterech półkach ustawiono po 9 książek. Ile jest razem książek?

Rozwiązanie  ………………………………..

Odpowiedź: …………………………………………………………..

14. Ułóż 2 pytania do zadania. Zaznacz wybrane pytanie i rozwiąż zadanie.

Filip ma 28 zł, a Agatka o 9 zł więcej.

Pytanie:

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….

Pytanie

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Rozwiązanie  ………………………………..

Odpowiedź: ……………………………………………………………….menu
 

Ustaw stronę jako startową


pogoda na dziś

 
aktualny czas

 

copyright by B. Malina